1. Z zakupionego w sklepie towaru można zrezygnować (odstąpić od umowy) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów od dnia otrzymania Towaru, kierując do sklepu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient zobowiązany jest do zwrotu. nabytego towaru. Koszt zwrotu w przypadku wykonania odstąpienia przez Klienta bez podania przyczyn nie obciąża Sklepu. Zwracany produkt wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu, należy odesłać na adres: TeckWrap Europe sp. Z o.o. ul. Płowiecka 51, Warszawa 04-506,   REGON: 525404478, NIP: 5273058260 , telefon: +48 576 256 676, e-mail kontakt@teck-wrap.pl
  1. Zwracany produkt musi być w stanie niezmienionym. W szczególności nie może być zniszczony. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.

  2. Istnieje możliwość zwrotu tylko pełnej rolki. Nie przyjmujemy zwrotów folii na metry, które są przygotowane indywidualnie na każde zamówienie zamawiającego.
  1. Formularz odstąpienia udostępniony jest w Sklepie na stronie www.teck-wrap.pl oraz stanowi załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 
  1. Zwrot rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy oraz zwrotu Towaru ponosi Klient. Koszt zwrotu równy jest taryfie operatora pocztowego lub innego operatora, z którego usług Klient będzie korzystał. 5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  1. Sklep zwraca środki do 14 dni od daty przyjęcia zwrotu.