1. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).


2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary lub zamówione usługi, tz. koszty dostawy i inne usługi, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.


3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
- płatność kartą
- przelew bankowy
- pobranie
Wybierając opcję płatności przelewem, Klient ma 3 dni roboczych na realizację płatności. Po upływie tego terminu umowa uważana jest za niezawartą, a Sprzedawca nie jest związany zamówieniem, a przedmiot wystawiony ponownie na sprzedaż. Przelew nastąpić ma na rachunek bankowy Sprzedającego numer MBANK: 17 1140 1010 0000 2805 9500 1001 w
banku MBANK S.A., TeckWrap Europe sp. Z o.o. ul. Heliotropów 29/C5, Warszawa 04-796,  REGON: 525404478, NIP: 5273058260 , telefon: +48 576 256 676, e-mail kontakt@teck-wrap.pl


4. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen Towaru oraz równowartości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.